Thủ tục xin VISA đi Trung Quốc

  Thủ tục xin VISA đi Trung Quốc

  Thủ tục xin VISA đi Trung Quốc

  Thủ tục xin VISA đi Trung Quốc

  Hồ sơ xin visa :
   
  3 tháng 1 lần (30 ngày/lần)
   
  - Hộ chiếu bảng gốc còn hạn trên 6 tháng
   
  - Chứng minh nhân dân photo 2 mặt
   
  - 2 hình 4x6 nền trắng
   
  - Số điện thoại cá nhân, nghề nghiệp, thông tin công ty đang làm
   
  - Họ tên chồng, con, vợ
   
  - Trẻ em 16 tuổi phải có giấy khai sinh
   
  3 tháng 2 lần (30 ngày/lần)
   
  1. Khách phải đang ở Việt Nam
   
  - Khách chưa bao giờ bị từ chối cấp visa Trung Quốc/ Hồng Kông/ Macao
   
  - Khách chưa bao giờ vi phạm pháp luật bên Trung Quốc/ Hồng Kông/ Macao
   
  2. Hộ chiếu phổ thông gốc (phải còn hạn tối thiểu 6 tháng kể từ ngày khách định nhập cảnh và phài còn 4 trang trắng liền nhau để gián Visa)
   
  3. 2 ảnh màu 4x6 cm (phông nền trắng, chụp rõ nét trong 6 tháng gần đây)
   
  4. Chứng minh thư (2 mặt photo trên cùng 1 trang A4 hoặc photo sồ hộ khẩu)
   
  5. Nếu khách < 18 tuổi thì bắt buộc phải đi cùng với người >= 18 tuổi và cần thêm:
   
  a. Giấy khai sinh
   
  b. Và:
   
  * Nếu đi cùng với bố hoặc mẹ thì người ở lại phải làm Giấy Xác Nhận ủy quyền (có dấu xác nhận của chính quyền đia phương) cho người kia đi với con.
   
  * Nếu không đi cùng với bố mẹ thì cà bố và mẹ đều phải ký vào Giấy Xác Nhận ủy quyền (có dấu xác nhận của chính quyền địa phương) cho người > 18 tuổi đi cùng con
   
  6. Thông tin bổ sung:
   
  a. Tên và số điện thoại của người thân ở Việt Nam để liên hệ khi cần thiết.
   
  b. Nghề nghiệp, tên, địa chĩ nơi làm việc hoặc học tập ở Việt Nam (nếu có)
   
  6 tháng nhiều lần (30 ngày/lần)
   
  1. Khách phải đang ở Việt Nam
   
  - Khách chưa bao giờ bị từ chối cấp visa Trung Quốc/ Hồng Kông/ Macao
   
  - Khách chưa bao giờ vi phạm pháp luật bên Trung Quốc/ Hồng Kông/ Macao
   
  2. Hộ chiếu phổ thông gốc (phải còn hạn tối thiểu 6 tháng kể từ ngày khách định nhập cảnh và phài còn 4 trang trắng liền nhau để gián Visa)
   
  3. 2 ảnh màu 4x6 cm (phông nền trắng, chụp rõ nét trong 6 tháng gần đây)
   
  4. Chứng minh thư (2 mặt photo trên cùng 1 trang A4 hoặc photo sồ hộ khẩu)
   
  5. Nếu khách < 18 tuổi thì bắt buộc phải đi cùng với người >= 18 tuổi và cần thêm:
   
  a. Giấy khai sinh
   
  b. Và:
   
  * Nếu đi cùng với bố hoặc mẹ thì người ở lại phải làm Giấy Xác Nhận ủy quyền (có dấu xác nhận của chính quyền đia phương) cho người kia đi với con.
   
  * Nếu không đi cùng với bố mẹ thì cà bố và mẹ đều phải ký vào Giấy Xác Nhận ủy quyền (có dấu xác nhận của chính quyền địa phương) cho người > 18 tuổi đi cùng con
   
  6. Thông tin bổ sung:
   
  a. Tên và số điện thoại của người thân ở Việt Nam để liên hệ khi cần thiết.
   
  b. Nghề nghiệp, tên, địa chỉ nơi làm việc hoặc học tập ở Việt Nam (nếu có)
   
  Thời gian làm việc: 5-6 ngày (không tính thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ của Hai nước).
   
  Chi phí:
  ve may bay phu thuan