Thủ tục xin VISA đi Nhật Bản

  Thủ tục xin VISA đi Nhật Bản

  Thủ tục xin VISA đi Nhật Bản

  Thủ tục xin VISA đi Nhật Bản

  Hồ sơ xin visa:
   
  Visa công tác 3 tháng 1 lần, lưu trú 15 ngày
   
  Hồ sơ bên Nhật:
   
  - Thư mời
   
  - Thư bao lãnh
   
  - Giấy phép kinh doanh
   
  - Lịch trình
   
  Hồ sơ bên Việt Nam:
   
  - Hợp đồng lao động
   
  - Giấy phép kinh doanh của công ty
   
  - Thư đề cử công tác
   
  - Visa du lịch, thăm thân nhân 3 tháng 1 lần
   
  - Thư mời
   
  - Đơn xin nghĩ phép
   
  - Hợp đồng lao động
   
  - Giấy tờ nhà đất
   
  - Sổ tiết kiệm
   
  Visa kết hôn:
   
  - Thư mời
   
  - Giấy chứng nhận kết hôn
   
  - Thư bảo lãnh
   
  - Lịch trình lưu trú
   
  - Sồ tiết kiệm
   
  - Giấy tờ nhà, đất
   
  - Chứng minh việc làm
   
  Visa quá cảnh
   
  Visa nước đến cuối cùng
   
  - Sổ tiết kiệm
   
  - Xác nhận việc làm
   
  - Thời gian làm việc: 8- 9 ngày (không tính thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ của Hai nước).
  ve may bay phu thuan